ก่อนสมัครงาน ต้องค้นหาตนเองอย่างไรบ้าง 

การที่จะมีงานเพื่อสร้างรายได้นั้นมีทั้งงานที่ตนเองเป็นเจ้าของธุรกิจ กับงานที่ต้องเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักหางานทำด้วยการเป็นลูกจ้างเนื่องจากงานที่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจทำได้ยากยิ่งกว่า เพราะฉะนั้นการที่จะได้งานมาจึงจำเป็นต้องสมัครงานเสียก่อน ในบทความจะมากล่าวถึงวิธีการค้นพบตนเองว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะสมัครเป็นพนักงานของบริษัท  วิธีค้นพบตนเองเพื่อสมัครงานได้อย่างราบรื่น  ก่อนที่จะเข้าสมัครงานกับบริษัทที่คุณต้องการเข้าทำงาน สิ่งสำคัญจะต้องค้นพบตนเองว่ามีความสามารถหรือมีอะไรที่เป็นจุดเด่นและน่าสนใจบ้าง หรือมีสิ่งที่ทางบริษัทต้องการหรือไม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างมากในการสมัครเพื่อให้ได้งานในบริษัท สิ่งที่ต้องค้นพบในตัวเองก่อนสมัครงานนั้นสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้  ค้นหาว่าตนเองมีทักษะด้านใดบ้าง ทักษะความสามารถเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นรากฐานของการทำงานทุกประเภท แน่นอนว่างานทุกอย่างจำเป็นต้องใช้ทักษะ สามารถแบ่งทักษะความสามารถออกได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ กล่าวได้ดังต่อไปนี้  ทักษะที่มาจากการเรียนรู้   ทักษะที่ได้มาตั้งแต่เกิด … Continue Readingก่อนสมัครงาน ต้องค้นหาตนเองอย่างไรบ้าง