ทำความรู้จักประกันภัย

ประกันภัยมีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์หรือประกันภัยบิ๊กไบค์ ซึ่งที่มักค้นหาข้อมูลกันบ่อยคือประกันภัยรถยนต์ที่แบ่งออกเป็นประกันภัยหลายชั้นด้วยกัน มือใหม่ที่เพิ่งซื้อรถยนต์เป็นของตัวเองจึงอาจสับสนกับการเลือกประกันภัยชั้นต่างๆ บทความนี้จึงรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้ของประกันภัยมาไว้ให้ ว่าความแตกต่างของประกันภัยแต่ละขั้นต่างกันอย่างไรจึงจะเลือกราคาต่างๆ ได้คุ้มค่าความต้องการ 

ประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็นหลายชั้น โดยมีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยที่ครอบคลุมสูงที่สุด ให้ความคุ้มครองในทุกกรณีทั้งต่อผู้เอาประกัน คู่กรณี และยังคุ้มครองในส่วนความเสียหายของภัยพิบัติทั้งไฟไหม้ น้ำท่วม ไปจนถึงกรณีรถยนต์สูญหายด้วย แต่การเลือกซื้อประกันภัยชั้น 1 จึงต้องรองรับภาระค่าเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูงตามไปด้วย แต่หากต้องการความคุ้มครองที่น้อยลงและค่าเบี้ยประกันที่น้อยลงมาด้วย ประกันภัยชั้น 2+ ก็เป็นประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการ เพราะมีความแตกต่างกับประกันภัยชั้น 1 คือไม่ได้คุ้มครองในกรณีที่ไม่มีคู่กรณี ซึ่งอาจคุ้มค่ากับค่าเบี้ยประกันมากกว่าในความคุ้มครองที่ใกล้เคียงกัน 

ต่อมาคือประกันภัยชั้น 2 ซึ่งมีความคุ้มครองเน้นไปที่คู่กรณีเป็นหลัก ประกันภัยชั้น 2 คือประกันภัยที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการความคุ้มครองสูงมากนัก มีไว้เผื่อกรณีอุบัติเหตุที่โอกาสเสี่ยงน้อย แต่ยังต้องการความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยพิบัติและการสูญหายอยู่ ประกันชั้น 2 จะแตกต่างกันประกันชั้น 2+ ที่ความคุ้มครองของผู้เอาประกัน เพราะประกันภัยชั้น 2 ไม่คุ้มครองที่รถของผู้เอาประกัน 

ส่วนประกันภัยชั้น 3 คือประกันภัยที่มีเบี้ยประกันราคาถูกที่สุดก็ว่าได้ โดยมีทั้งประกันภัยชั้น 3 และประกันภัยชั้น 3+ ประกันภัยชั้น 3 นั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุน้อย อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้รถยนต์ด้วย ประกันภัยชั้น 3 นั้นจะให้ความคุ้มครองคู่กรณีเพียงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ระบุตัวคู่กรณีได้เท่านั้น ไม่ครอบคลุมรถของผู้ประกันหรือกรณีอื่นๆ อย่างภัยพิบัติและการสูญหาย ส่วนประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ จะเพิ่มความคุ้มครองรถของผู้เอาประกันด้วย 

ในการเลือกประกันภัยรถยนต์จึงต้องสำรวจความคุ้มครองของตนเองก่อน เพราะมีลำดับขั้นที่เพิ่มความคุ้มครองขึ้นตามชั้นต่างๆ รวมถึงค่าเบี้ยประกันที่แตกต่างกัน จึงควรศึกษาและเลือกประกันภัยชั้นที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนที่จะเลือกประกันในขั้นต่อๆ ไป