ก่อนสมัครงาน ต้องค้นหาตนเองอย่างไรบ้าง 

สมัครงาน

การที่จะมีงานเพื่อสร้างรายได้นั้นมีทั้งงานที่ตนเองเป็นเจ้าของธุรกิจ กับงานที่ต้องเป็นลูกจ้างหรือพนักงาน โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักหางานทำด้วยการเป็นลูกจ้างเนื่องจากงานที่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจทำได้ยากยิ่งกว่า เพราะฉะนั้นการที่จะได้งานมาจึงจำเป็นต้องสมัครงานเสียก่อน ในบทความจะมากล่าวถึงวิธีการค้นพบตนเองว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะสมัครเป็นพนักงานของบริษัท 

วิธีค้นพบตนเองเพื่อสมัครงานได้อย่างราบรื่น 

ก่อนที่จะเข้าสมัครงานกับบริษัทที่คุณต้องการเข้าทำงาน สิ่งสำคัญจะต้องค้นพบตนเองว่ามีความสามารถหรือมีอะไรที่เป็นจุดเด่นและน่าสนใจบ้าง หรือมีสิ่งที่ทางบริษัทต้องการหรือไม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญอย่างมากในการสมัครเพื่อให้ได้งานในบริษัท สิ่งที่ต้องค้นพบในตัวเองก่อนสมัครงานนั้นสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

 • ค้นหาว่าตนเองมีทักษะด้านใดบ้าง ทักษะความสามารถเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นรากฐานของการทำงานทุกประเภท แน่นอนว่างานทุกอย่างจำเป็นต้องใช้ทักษะ สามารถแบ่งทักษะความสามารถออกได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ กล่าวได้ดังต่อไปนี้ 
 • ทักษะที่มาจากการเรียนรู้  
 • ทักษะที่ได้มาตั้งแต่เกิด ซึ่งพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งกว่าเดิมได้ 
 • ทักษะที่มาจากประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในโรงเรียนหรือในบ้าน  
 • สำรวจว่าตนเองมีจุดเด่นอะไรบ้าง ซึ่งจุดเด่นจะมีความสำคัญมากเช่นเดียวกับทักษะ โดยจุดเด่นของคุณจะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ แต่ละคนต่างก็มีบุคลิกภาพในตัวเองอันเป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน  
 • สำรวจเกี่ยวกับความสัมฤทธิ์ผล เป็นความประทับใจจากสิ่งที่คุณทำให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม การสมัครงานที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ได้รับงานนั้น หากคุณมีความสำเร็จในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องซึ่งทางบริษัทต้องการ คุณก็จะได้รับการพิจารณาในการรับเข้าทำงานและเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานบริษัทนั้น ๆ  
 • สำรวจเกี่ยวกับความชอบหรือไม่ชอบของตนเอง โดยจะต้องย้อนกลับไปคิดว่าตั้งแต่เรียนในสมัยมัธยมจนถึงมหาลัย คุณชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างในช่วงเวลาเหล่านั้น  
 • สำรวจเกี่ยวกับขีดจำกัดของตนเอง แน่นอนว่าทุกคนล้วนไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ จึงควรรูว่ามีอะไรที่แฝงอยู่ภายในบุคลิกภาพของคุณ หากมีสิ่งที่ทำให้เป็นปัญหาไม่ให้คุณได้รับงานหรือไม่สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ ควรรีบแก้ไขในทันที 
 • สำรวจเกี่ยวกับค่านิยม 
 • สำรวจว่ามีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นอย่างไร 
 • สำรวจว่าออฟฟิศมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร 
 • สำรวจว่างานที่ตนเองทำนั้นมีเงินเดือนเท่าไหร่ 

จะเห็นว่า การสมัครงานแต่ละครั้ง ผู้สมัครจะต้องมีการเตรียมตัวมาให้ดี ต้องค้นพบว่าตนเองมีจุดเด่นและความสามารถเป็นอย่างไร รวมถึงการสำรวจในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพที่ทำงาน ค่านิยม ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานในบริษัทแห่งนั้น